Gym time – arm day!

Bild 2015-08-24 kl. 16.26 #2 Bild 2015-08-24 kl. 16.24 Bild 2015-08-24 kl. 16.26 #3

Seems like we’re going to the gym to do arms – love it! Still super sore in hamstrings and chest, but ready to smash my arms now!

The little one has to be in at least one of my photobooth selfies.. haha 😀


Verkar som vi ska till gymmet nu och köra armar – love it! Fortfarande världens träningsvärk i baksida lår och bröst, men redo att krossa mina armar nu!

Den lilla måste tydligen vara i minst en av mina photobooth selfies… haha 😀

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *